Scheers Duurzaam Advies
Projectmanagement | uitvoer | advies
____________________________________________________________

Zonnepanelen plaatsen op uw huurwoningen? Wij maken dit project tot een succes!

Scheers Duurzaam Advies is gespecialiseerd in projectmatige plaatsing van zonnepaneelsystemen op uw (huur)woningen. Van advies vanaf de zijlijn, tot complete opzet en uitvoer van een project. Daarnaast helpen wij graag om bij renovatie- of verduurzamingsprojecten, de energie-index juist een stapje extra te verhogen.

Unieke garantie* voor verhuurder én huurder

Wij bieden een unieke garantie: Verhuurder verdient de investering IN ALLE GEVALLEN* binnen 9 jaar terug. Tegelijkertijd besparen de huurders minimaal € 80,-- per jaar op de woonlasten, ook na 2020. Onafhankelijk van toekomstige aanpassingen van de salderingsregeling én zonder rekening te houden met toekenning (STEP)subsidie of huurtoeslag voor huurders. lees meer

Kwaliteit

Wij zorgen voor plaatsing van zonnepaneelsystemen van hoge kwaliteit tegen een zeer scherpe prijs. Dit realiseren wij door efficiënte werkwijze, lage uitvoeringskosten, actuele marktkennis, samenwerking met betrouwbare installateurs en schaalvoordeel. Bovendien bieden wij 10 jaar volledige garantie op de geplaatste zonnepaneelsystemen, monitoring op afstand en het proactief verhelpen van problemen, zonder tussenkomst van huurder of verhuurder. lees meer

Ervaring

Wij hebben ruim 13 jaar ervaring in de volkshuisvesting met dagelijks intensief contact met individuele huurders en bewonersorganisaties (o.a. bewonersbegeleiding en uitplaatsingen bij woningverbetering). Wij luisteren naar huurders, nemen bezwaren weg, creëren draagvlak, delen succesverhalen en overtuigen huurders met alle mogelijke argumenten om een duurzamere keuze te maken. lees meer

Berekening

Wij hechten grote waarde aan een goed evenwicht tussen financieel voordeel voor zowel verhuurder als huurder. Ons uitgebreide rekenmodel, met verschillende salderingsscenario's verschaft duidelijkheid over de verdeling van de financiële voordelen nu en in de toekomst. Hiermee is het eenvoudiger om, naast rendement voor verhuurder, een goed aanbod aan de huurder te doen. lees meer


*bij plaatsing van zonnepaneelsystemen vanaf 8 panelen