Scheers Duurzaam Advies
Projectmanagement | uitvoer | advies
Saldering

Salderingsregeling nu en in de toekomst

De huidige salderingsregeling zal worden aangepast, zoveel is wel duidelijk. Dit zal op termijn negatieve (financiële) gevolgen hebben voor bezitters van zonnepanelen met een ‘slimme’ elektriciteitmeter. Op dit moment levert één kWh zonnestroom voor ieder huishouden evenveel op als één kWh stroom die wordt verbruikt. In de toekomst zal teruggeleverde zonnestroom (meestal zo’n 60%-80% van de stroomopbrengst van de zonnepanelen!) slechts een productievergoeding plus een jaarlijks aflopende ‘subsidie’ opleveren.      

Toekomstige waarde zonnestroom onzeker

Wat levert straks één kWh zonnestroom nog op? Wij hebben een aantal salderingsscenario’s en energieprijswijzigingen uitgewerkt. In onderstaande grafiek zijn deze weergegeven:

De waarde van elektriciteit voor kleinverbruikers wordt voor ruim ⅔ bepaald door energiebelastingen en BTW. Minder dan ⅓ van de prijs wordt bepaald door de marktwaarde van energie. Bij gelijkblijvende stroomprijs en totale versobering van de salderingsregeling zal 1 kWh zonnestroom in 2028 ruim 2 keer minder waard zijn t.o.v. een situatie waarin de stroomprijs stijgt volgens de prognose NEV (2016) en de salderingsregeling geleidelijker wordt afgebouwd. Sinds 2013 laat de overheid te veel onduidelijkheid bestaan over de salderingsregeling en de toekomstige aanpassing hiervan. De overheid zou zich hier betrouwbaarder moeten tonen, juist omdat burgers en organisaties die durven te investeren, hun verantwoordelijkheid nemen. Wij steunen daarom van harte de open brief die namens vele organisaties op 12 december 2017 naar minister Wiebes is verstuurd.

Is salderen een vorm van subsidie?

Salderen van zonnestroom is NATUURLIJK geen subsidie. Bij overproductie van stroom in een woning wordt er door de bezitters van de panelen (ook bij huurwoningen in de vorm van huur of servicekosten) schone stroom teruggeleverd aan het elektriciteitsnet. Deze schone stroom wordt direct in de nabije omgeving verbruikt zonder enige (technische)belasting op de elektriciteitsnet. Deze eindgebruiker betaalt hierover gewoon de energiebelastingen en BTW aan de overheid. Salderen is net zo min subsidie als energiebesparing door betere isolatie of gebruik van LED-lampen. Door meer eigen duurzame energieopwekking en/of stroombesparing/betere isolatie, zal de overheid nu eenmaal minder energiebelasting binnen krijgen. Het aanpassen van de salderingsregeling zal de overheid zeer weinig aan belastingen opleveren. Wel brengt het onzekerheid bij diegene die overwegen zonnepanelen te nemen en verlaagt het de (financiële) opbrengst van zonnepanelen. Gevolg: minder duurzame energieopwekking.

Wat is wel subsidie?

Grootverbruikers worden vrijwel geheel vrijgesteld (tot wel 99,5%) van het betalen van energiebelasting. Zij betalen slechts € 0,00057 energiebelasting (excl. BTW) per kWh tegenover € 0,12654 (incl. BTW) voor de huishoudens. Dit is 222 keer minder! Het stapsgewijs verhogen van energiebelasting voor grootverbruikers is niet alleen eerlijker (de vervuiler betaalt, toch?) maar ook effectiever. Grootverbruikers worden gestimuleerd om energie te besparen en zelf ook meer duurzame energie op te wekken.