Scheers Duurzaam Advies
Projectmanagement | uitvoer | advies
Unieke garantie

Unieke garantie bij projecten door ons uitgevoerd:

  • Verhuurder verdient IN ALLE GEVALLEN* de investering binnen 9 jaar terug, buiten evt. (STEP)subsidie.
  • Huurder bespaart jaarlijks minimaal € 80,--* op de woonlasten, buiten evt. huurtoeslag.
  • Wij dragen risico door mee te investeren in de zonnepaneelsystemen.
  • 10 jaar lang volledige garantie op montage en materialen.

Zeer klein risico verhuurder

Wij bieden een unieke garantie: Verhuurder verdient de investering IN ALLE GEVALLEN* binnen 9 jaar terug! Onafhankelijk van aanpassingen van de salderingsregeling en de ontwikkeling van de stroomprijs. Dit garanderen wij door zelf substantieel te investeren in de zonnepaneelsystemen. Als (STEP)subsidie wordt aangevraagd en toegekend, zal de terugverdientijd substantieel lager uitvallen. Neem contact met ons op voor meer informatie.  

Gegarandeerd voordeel huurder

De huurder bespaart, ook na 2020, minimaal € 80,-- per jaar* op de woonlasten. Eventuele huurtoeslag is hierbij nog buiten beschouwing gelaten! Wij bieden de mogelijkheid om tien jaar lang, als de besparing lager uitvalt dan € 80,--, de huurders financieel te compenseren. Wij nemen dan ook alle werkzaamheden en administratie op ons die hiervoor nodig is. Neem contact met ons op voor meer informatie.

10 jaar volledige garantie

Wij zorgen voor kwaliteit! Op elk geplaatst systeem zit standaard 10 jaar volledige garantie. Bij verminderde stroomopbrengst, montageproblemen of defecte omvormer, treden wij proactief op en verhelpen de problemen. De defecte materialen worden binnen vijf werkdagen verwijderd en vervangen. Voor het einde van de garantieperiode heeft u als verhuurder de investering volledig terugverdiend.

 

*bij plaatsingzonnepaneelsystemen vanaf 8 panelen